MEningsfull sysselsättning i LANtlig Miljö.

Brunnshults Gård, en plats för människor och djur i harmoni med naturen.

Om du är privatperson eller arbetar inom den offentliga sektorn eller kanske politiker hoppas vi att du blir nyfiken på vad vi har att erbjuda här på gården.På gården finns det exempelvis möjlighet att:
*Umgås med djur.
*Få utmaningar att växa i.
*Odla blommor och grönsaker, sätta potatis. 
*Vistas utomhus och på det sättet också få en god konditon. 
*Utomhus matlagning.
*Bara ta det lugnt och njuta, kanske lutad mot en bergshäll.
Allt utifrån vilka behov de deltagarna har som vistas på gården. Vi vill anpassa verksamheten efter varje deltagare och dennes behov.

Är Du intresserad av vad vi kan erbjuda är Du välkommen att höra av Dig så berättar vi mer.

 
Anette & Bengt-Göran
Brunnshults Gård

Grön Omsorg/Grön Arena är ett koncept som bl.a. hämtats från Europa och Norge. Det finns fler namn på denna typ av verksamhet, t ex. Green Care, Care farms (naturunderstödd rehabilitering på landsbygd) detta är ett väl etablerat begrepp i flera Europeiska länder, som exempelvis Holland, Norge och Storbritannien. 

I Sverige kommer allt mer forskning som visar på hur vi människor mår bra av att vistas ute i naturen. Hur vi också påverkas positivt när vi är bland djur. Mer om denna forskning finns på Svenska Lantbruksuniversitet Alnarp hemsida.

Lantbruksorganisationer som LRF (Grön Omsorg) och Hushållningssällskapet (Grön Arena) arbetar för att det ska finnas fler av välfärdstjänster inom den gröna sektorn bl.a. för att det på gårdarna finns fin miljö. De projekt både LRF och HS driver visar också på att det ute på gårdarna finns ett intresse och engagemang men även stor kunskap för att arbeta med människor som behöver stöd.